Ανταποκρίσεις από το αεροδρόμιο Ελληνικού

Ελληνικό, Κυριακή απόγευμα 4-1-2015

Ελληνικό, Παραμονή Χριστουγέννων, Τετάρτη 24-12-2015

Αεροδρόμιο Ελληνικού, Κυριακή 21-12-2014

Αεροδρόμιο Ελληνικού, Κυριακή 14-12-2014